Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นรบกวนจากร้านซักผ้า-อบผ้า 24 ชั่วโมง พื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นรบกวนจากร้านซักผ้า-อบผ้า 24 ชั่วโมง พื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววริษา ด่านพงศกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นรบกวนจากร้านซักผ้า-อบผ้า 24 ชั่วโมง พื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงาน ทสจ.ชุมพร และเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการและให้คำแนะนำทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง