Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง

นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาววริษา ด่านพงศกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ