Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 513/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 513/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอำพล ลิ่มคำ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 513/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม