Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานชุมพร

ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานชุมพร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางอวยพร อุ่นเพ็ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานชุมพร ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะทิว ที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม