Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับฟังกิจกรรม KM ของกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง “แนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

รับฟังกิจกรรม KM ของกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง “แนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางอวยพร อุ่นเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม KM ของกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง “แนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร