Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางณัฐฐิญา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดได้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านช่องทาง Facebook live เพจกระทรวงมหาดไทย PR ณ ห้องปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4