Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Office (ทสจ.นม. สำนักงานสีเขียว)

ดูทั้งหมด
นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green  ในระดับประเทศ

นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ ตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย สนง.ทสจ.นม. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง)

31 ม.ค. 62

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1)

ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1)

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวนิดา วิศิษฎ์วรากร เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1) ประจำปี 2563 โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลฯ พื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พร้อมทั้ง ลงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฯ และแหล่งทำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านสวนสระเพลง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

3 ก.ย. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน การประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ ปี 2567

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน การประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ ปี 2567

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้าน การประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044353886

11 เม.ย. 67

ข่าวบริการ

ดูทั้งหมด