Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

สำนักงาน ทสจ.แพร่ ตั้งอยู่ที่ไหน

สำนักงาน ทสจ.แพร่ ตั้งอยู่ เลข 189 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ตรงข้ามบิ๊กซีแพร่

 

เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละส่วนงาน คือเบอร์อะไร

เบอร์โทรศัพท์ของ 054-511637 

เบอร์โทรศัพท์ของแต่ละส่วนงาน

1. ส่วนอำนวยการ 054-511637 ต่อ 102

2. ส่วนสิ่งแวดล้อม 054-511637 ต่อ 104

3. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 054-511637 ต่อ 105 - 106

4. ส่วนทรัพยากรน้ำ 054-511637 ต่อ 107

5. ส่วนยุทธศาสตร์ 054-511637 ต่อ 103

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1