Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

"การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566"
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดแพร่ย่านชุมชนเก่าพระหลวง
ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ตลอดจนให้คำปรึกษา แนวคิด วิธีการดำเนินงานแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ


ณ ห้องประชุมคุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่