Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนผู้ประสบภัย ในพื้นที่บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนผู้ประสบภัย ในพื้นที่บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนผู้ประสบภัย
ในพื้นที่บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
 
โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ร่วมกับนายเกรียง กัลป์ตินันท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) และคณะ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดี ปภ.
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผอ.ศูนย์เขต 15 เชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายอำเภอลอง หัวหน้า สนง.ปภ.จ.แพร่
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และรับฟังการบรรยายสรุปสถานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

แกลเลอรี่