Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phrae

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2566

จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม  2566 และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม  2566
และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2566
ณ วัดพระธาตุดอยกู่แก้วเมฆาวนาราม
ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แกลเลอรี่