Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 มี.ค. 65

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 522 ครั้ง
4 ก.พ. 65

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน มกราคม 2565

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 522 ครั้ง
7 ม.ค. 65

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน ธันวาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 522 ครั้ง
3 ธ.ค. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน พฤศจิกายน 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 523 ครั้ง
4 พ.ย. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน ตุลาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 523 ครั้ง
8 ต.ค. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน กันยายน 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 523 ครั้ง
3 ก.ย. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน สิงหาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 524 ครั้ง
6 ส.ค. 64

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 523 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1 2 3 >