ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2566 - 2570)

  

เอกสารแนบ

final_แผนปฏิบัติการดิจิทัล ทส 2566-2570

ขนาดไฟล์:11.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1897 ครั้ง