ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ส.ค.66

ประชุมส่งเสริมบทบาทท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ ๒
วันที่: 2 ส.ค. 66 - 3 ส.ค. 66
สถานที่: จังหวัดกระบี่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน โทร. 0-2278-8400 ต่อ 1741

ประชุมส่งเสริมบทบาทท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ ๒

ประชุมส่งเสริมบทบาทท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ ๒

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ