ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

ส.ค.66

งานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565
วันที่: 8 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66
สถานที่: โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-5629

งานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565

งานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565

งานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมอื่น ๆ