ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

ส.ค.66

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ภาคการประชุม เรื่อง ปนเปื้อนและประสิทธิภาพการบำบัดไมโคร พลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
วันที่: 9 ส.ค. 66
สถานที่: โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มประสานวิชาการและข้อมูล โทร. 0-2577-4182 โทร. 0-2278-8400 ต่อ 2311

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ภาคการประชุม เรื่อง ปนเปื้อนและประสิทธิภาพการบำบัดไมโคร พลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ภาคการประชุม เรื่อง ปนเปื้อนและประสิทธิภาพการบำบัดไมโคร พลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

การประชุมเฉพาะเรื่อง และการนำเสนอบทความผลงานวิจัย 

กิจกรรมอื่น ๆ