ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ส.ค.66

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ
วันที่: 22 ส.ค. 66
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน โทร. 0-2278-8400 ต่อ 1741

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ