ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

ส.ค.66

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์
วันที่: 28 ส.ค. 66
สถานที่: สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมถ์ฯ จ.ลำปาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พลายศักดิ์สุรินทร์

กิจกรรมอื่น ๆ