ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

ส.ค.66

การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช -ชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันที่: 11 ส.ค. 66
สถานที่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช -ชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาส  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช -ชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

จัดนิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมอื่น ๆ