ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

ก.ย.66

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
วันที่: 28 ก.ย. 66
สถานที่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

วันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

กิจกรรมอื่น ๆ