ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ต.ค.66

โครงการสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Audit) ประจำปี 2566
วันที่: 2 ต.ค. 66
สถานที่: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ.ราชดำเนินนอก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารกลาง

โครงการสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Audit) ประจำปี 2566

โครงการสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงของกระบวนการจัดการความรู้  (KM Audit) ประจำปี 2566

การฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการความรู้ ตลอดจนมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ของ อ.อ.ป. ร่วมกันทุกหน่วยงาน และ สามารถนำความรู้ไปสื่อสาร และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมอื่น ๆ