ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

พ.ย.66

กฐินสามัคคีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566
วันที่: 17 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
สถานที่: สำนักสงฆ์บ้านห้วยสีเสียด ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือล่าง

กฐินสามัคคีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566

กฐินสามัคคีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566

การจัดตั้งองค์กฐินและถวายกฐินเพื่อสืบสานประเพณี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

กิจกรรมอื่น ๆ