ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

พ.ย.66

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสวนป่า”
วันที่: 28 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66
สถานที่: สำนักบริหารกลาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสวนป่า”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสวนป่า”

การฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสวนป่า

กิจกรรมอื่น ๆ