ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

ธ.ค.66

โครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่: 13 ธ.ค. 66 - 20 ก.ย. 67
สถานที่: อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex
เวลา: 14.00 น. - 16.00 น.
หน่วยงาน: สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท. สป.ทส.)

โครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📣สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท. สป.ทส.) 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 
📍โครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
📌อบรมออนไลน์ด้วยระบบ Cisco Webex จำนวน 20 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี)
     ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - กันยายน 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.

📍รายละเอียดโครงการฯ และเอกสารประกอบการบรรยาย : https://shorturl.asia/zmb7d
📍ลิงก์รับฟังบรรยายผ่านระบบ Cisco WebEx : https://meetmnre.webex.com/meet/concall4
📍ไลน์กลุ่ม : https://line.me/ti/g/34uUYgrwbo

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (สพท.) โทร. 02 265 6287 และ 02 265 6330

 

กิจกรรมอื่น ๆ