ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

14

ม.ค.67

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ประจำปี 2567
วันที่: 14 ม.ค. 67
สถานที่: สวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ประจำปี 2567

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์  ศ.ดร.อำนวย คอวนิช ประจำปี 2567

การจัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นเกียรติและน้อมรำลึกถึงคุณความดีของ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้ริเริ่มพัฒนางานด้านต่างๆ ของ อ.อ.ป.

กิจกรรมอื่น ๆ