ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

27

มี.ค.67

สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 27 มี.ค. 67
สถานที่: ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สัมมนาสื่อสารงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมอื่น ๆ