ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

มี.ค.67

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่ 6
วันที่: 28 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
สถานที่: จังหวัดชลบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่ 6

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่ 6

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่ 6 โดยนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมอื่น ๆ