ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

28

มี.ค.67

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “Stakeholder Engagement” ต่อเอกสารความตกลง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อินโด-แปซิฟิก (IPEE) เสาความร่วมมือที่ 3 (Clean Economy)
วันที่: 28 มี.ค. 67
สถานที่: ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “Stakeholder Engagement” ต่อเอกสารความตกลง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อินโด-แปซิฟิก (IPEE) เสาความร่วมมือที่ 3 (Clean Economy)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “Stakeholder Engagement” ต่อเอกสารความตกลง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อินโด-แปซิฟิก (IPEE) เสาความร่วมมือที่ 3 (Clean Economy)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น “Stakeholder Engagement” ต่อเอกสารความตกลง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อินโด-แปซิฟิก (IPEE) เสาความร่วมมือที่ 3 (Clean Economy)

โดยอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

กิจกรรมอื่น ๆ