ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

เม.ย.67

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “เรื่องการถอดบทเรียนเกี่ยวกับมาตรการการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบูรณาการเข้าสู่แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ”
วันที่: 3 เม.ย. 67
สถานที่: ณ โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ หาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “เรื่องการถอดบทเรียนเกี่ยวกับมาตรการการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบูรณาการเข้าสู่แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “เรื่องการถอดบทเรียนเกี่ยวกับมาตรการการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบูรณาการเข้าสู่แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ "เรื่องการถอดบทเรียนเกี่ยวกับมาตรการการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ เพื่อบูรณาการเข้าสู่แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานเปิดอบรม 

กิจกรรมอื่น ๆ