ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

04

เม.ย.67

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงโครงการ
วันที่: 4 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
สถานที่: โรงเรียนปริ๊นส์ตั้นพาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงโครงการ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ