ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

เม.ย.67

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ครั้งที่ 1/2567
วันที่: 11 เม.ย. 67
สถานที่: ห้องประชุมกรรณิการ์ - ราชาวดี (303 - 304) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น  ครั้งที่ 1/2567

จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ