ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

เม.ย.67

กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 (Earth day 2024)
วันที่: 22 เม.ย. 67
สถานที่: ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 (Earth day 2024)

กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 (Earth day 2024)

เป็นกิจกรรมรูปแบบรณรงค์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ