ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

30

เม.ย.67

ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคสำหรับกรณีศึกษาสวนป่าอ่อนนุช ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient Urban Centres and Surrounds: RUCaS) ครั้งที่ 2/2567
วันที่: 30 เม.ย. 67
สถานที่: ห้องประชุม ห้องประชุมราชาวดี (304)
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคสำหรับกรณีศึกษาสวนป่าอ่อนนุช ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient Urban Centres and Surrounds: RUCaS) ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคสำหรับกรณีศึกษาสวนป่าอ่อนนุช  ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางของเมืองและบริเวณโดยรอบให้มีความสามารถในการตั้งรับปรับตัว (Resilient Urban Centres and Surrounds: RUCaS) ครั้งที่ 2/2567

จัดประชุม โดยมีรักษาการผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประธานในที่ประชุม 

กิจกรรมอื่น ๆ