ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

มิ.ย.67

ประชุมเตรียมการกลุ่มประเทศ 77 และจีน การประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่: 1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
สถานที่: เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประชุมเตรียมการกลุ่มประเทศ 77 และจีน การประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชุมเตรียมการกลุ่มประเทศ 77 และจีน การประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมเตรียมการกลุ่มประเทศ 77 และจีน การประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้อม พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ