ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

มิ.ย.67

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน(Sustainble Consumption and Production) ครั้งที่ 1/2567
วันที่: 3 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
สถานที่: ยังไม่ระบุ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน(Sustainble Consumption and Production) ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน(Sustainble Consumption and Production) ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainble Consumption and Production) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดประชุม

 

กิจกรรมอื่น ๆ