ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ติดต่อเรา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ที่ตั้ง
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อกระทรวง

โทรศัพท์

0 2278 8500

โทรสาร

0 2278 8586

อีเมล์

mnre0200@saraban.mail.go.th

สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มติดต่อเรา