ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

1 ธ.ค. 66
ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจอาเซียน - สหภาพยุโรป พร้อมหารือความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1 ธ.ค. 66
“พัชรวาท” นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

“พัชรวาท” นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

“พัชรวาท” นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

1 ธ.ค. 66
“นายกฯ เศรษฐา” ควง “พัชรวาท” มอบนโยบายเร่งแก้ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ พร้อมรับฟังข้อเสนอภาคประชาสังคม มุ่งให้ประชาชนได้รับอากาศสะอาด มีสุขภาพที่ดี

“นายกฯ เศรษฐา” ควง “พัชรวาท” มอบนโยบายเร่งแก้ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ พร้อมรับฟังข้อเสนอภาคประชาสังคม มุ่งให้ประชาชนได้รับอากาศสะอาด มีสุขภาพที่ดี

“นายกฯ เศรษฐา” ควง “พัชรวาท” มอบนโยบายเร่งแก้ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ พร้อมรับฟังข้อเสนอภาคประชาสังคม มุ่งให้ประชาชนได้รับอากาศสะอาด มีสุขภาพที่ดี

29 พ.ย. 66

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง  นางภาวินี ณ สายบุรี พร้อมด้วย นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองตรวจการ และผู้อำนวยการส่วน  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ และบริเวณด้านในโถงอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรในครั้งนี้ มี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางภาวินี ณ สายบุรี พร้อมด้วย นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการกองตรวจการ และผู้อำนวยการส่วน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ และบริเวณด้านในโถงอาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรในครั้งนี้ มี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส..

1 ธ.ค. 66
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส.  (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ.ส.พ.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) และ ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ.ส.พ.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) พร้อมด้วยรองน..

30 พ.ย. 66
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567  โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Conference ด้วย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Conference ด้วย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระท..

8 พ.ย. 66
วันที่ 6 พ.ย. 66 ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 พ.ย. 66 ผต.ทส. (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เวลา 09.00 น.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

6 พ.ย. 66
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. กองตรวจราชการ ได้จัดประชุม คณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2566. ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง และนางภาวินี ณ สายบุรี) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. กองตรวจราชการ ได้จัดประชุม คณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2566. ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง และนางภาวินี ณ สายบุรี) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. กองตรวจราชการ ได้จัดประชุม คณะ ผ..

2 พ.ย. 66

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

สรุปผลการประชุม TCAC 2023