ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“พัชรวาท” นำ ปลัด ทส. ร่วมหารือ นายกฯ เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ พร้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม

“พัชรวาท” นำ ปลัด ทส. ร่วมหารือ นายกฯ เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ พร้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม

“พัชรวาท” นำ ปลัด ทส. ร่วมหารือ นายกฯ เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ พร้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม

20 มิ.ย. 67
ทส. เดินหน้าฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 3 จ.ร้อยเอ็ด

ทส. เดินหน้าฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 3 จ.ร้อยเอ็ด

ทส. เดินหน้าฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 3 จ.ร้อยเอ็ด

17 มิ.ย. 67
’พัชรวาท‘ สั่งเฝ้าระวัง เร่งเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย พร้อมติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ นำร่องปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ 28 มิ.ย. นี้

’พัชรวาท‘ สั่งเฝ้าระวัง เร่งเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย พร้อมติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ นำร่องปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ 28 มิ.ย. นี้

’พัชรวาท‘ สั่งเฝ้าระวัง เร่งเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย พร้อมติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ นำร่องปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ 28 มิ.ย. นี้

17 มิ.ย. 67
“พัชรวาท” นำทีม ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ ทส. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมความสามัคคี “ทส. หนึ่งเดียว”

“พัชรวาท” นำทีม ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ ทส. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมความสามัคคี “ทส. หนึ่งเดียว”

“พัชรวาท” นำทีม ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ ทส. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน เสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมความสามัคคี “ทส. หนึ่งเดียว”

16 มิ.ย. 67

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 24 มิถุนายน 2567  ผต.ทส.(นางภาวินี ณ สายบุรี) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4  (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ณ จังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผต.ทส.(นางภาวินี ณ สายบุรี) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ณ จังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผต.ทส.(นางภาวินี ณ สายบุรี) ตรวจราชการตามแผนก..

24 มิ.ย. 67
วันที่ 24 มิ.ย. 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ตรวจติดตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ -ราชาวดี (303-304) ชั้น 3 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 มิ.ย. 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ตรวจติดตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ -ราชาวดี (303-304) ชั้น 3 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 มิ.ย. 67 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ตรวจติดตามภารกิจหน..

24 มิ.ย. 67
วันที่ 19 มิ.ย. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 ณ จังหวัดภูเก็ต และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 19 มิ.ย. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 ณ จังหวัดภูเก็ต และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 19 มิ.ย. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วย ผอ.กตร. (..

19 มิ.ย. 67
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. หน.ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ในฐานะคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผต.ทส.(นางภาวินี ณ สายบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมช่อชัยพกฤษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. หน.ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ในฐานะคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผต.ทส.(นางภาวินี ณ สายบุรี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมช่อชัยพกฤษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ จากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. หน.ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริ..

19 มิ.ย. 67

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2567