ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ช่วงสงกรานต์ ขอ 2 จว.หาสาเหตุจุดความร้อน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ช่วงสงกรานต์ ขอ 2 จว.หาสาเหตุจุดความร้อน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

พัชรวาท” รุดเข้าศกพ. รับฟังรายงานฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ช่วงสงกรานต์ ขอ 2 จว.หาสาเหตุจุดความร้อน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

14 เม.ย. 67
“พัชรวาท”  อวยพรปีใหม่ไทย  “เทศกาลสงกรานต์ 2567” ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข พร้อมร่วมส่งความรัก-ความปรารถนาดี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว  ขอคนไทยรัก สามัคคีกัน  แนะวิธีเที่ยวสงกรานต์แบบรักษ์โลก ย้ำเปิด 3 ป่านันทนาการให้นักท่องเที่ยวเข้ายลฟรี   13 – 15 เมษายนนี้

“พัชรวาท” อวยพรปีใหม่ไทย “เทศกาลสงกรานต์ 2567” ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข พร้อมร่วมส่งความรัก-ความปรารถนาดี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว ขอคนไทยรัก สามัคคีกัน แนะวิธีเที่ยวสงกรานต์แบบรักษ์โลก ย้ำเปิด 3 ป่านันทนาการให้นักท่องเที่ยวเข้ายลฟรี 13 – 15 เมษายนนี้

“พัชรวาท” อวยพรปีใหม่ไทย “เทศกาลสงกรานต์ 2567” ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข พร้อมร่วมส่งความรัก-ความปรารถนาดี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว ขอคนไทยรัก สามัคคีกัน แนะวิธีเที่ยวสงกรานต์แบบรักษ์โลก ย้ำเปิด 3 ป่านันทนาการให้นักท่องเที่ยวเข้ายลฟรี 13 – 15 เมษายนนี้

12 เม.ย. 67
"พัชรวาท" เปิด "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ปี 67" ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"พัชรวาท" เปิด "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ปี 67" ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"พัชรวาท" เปิด "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ปี 67" ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11 เม.ย. 67
‘ปลัดฯ จตุพร’ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 32 ปี วันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ พร้อมเปิด Co-Working Space แหล่งเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

‘ปลัดฯ จตุพร’ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 32 ปี วันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ พร้อมเปิด Co-Working Space แหล่งเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

‘ปลัดฯ จตุพร’ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 32 ปี วันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ พร้อมเปิด Co-Working Space แหล่งเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

10 เม.ย. 67
ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 เร่งนำพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 เร่งนำพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 เร่งนำพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป

10 เม.ย. 67

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 10 เม.ย. 67 ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 10 เม.ย. 67 ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 10 เม.ย.67

10 เม.ย. 67
วันที่ 10 เม.ย. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 เม.ย. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 เม.ย. 67 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ร่วมตรวจติดตามสถานก..

10 เม.ย. 67
วันที่ 30 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ต.บางกระดี

วันที่ 30 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ต.บางกระดี

ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ต.บางกระดี

30 มี.ค. 67
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ได้รับมอบหมายจาก หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการติดตามการดำเนินงานในประเด็นการตรวจราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่อง จำนวน 2 ประเด็นประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ได้แก่ การดำเนินการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง(VIRTUAL REALITY) และการเร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ บริเวณป่าดงภูพาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์ และยกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และอุทยานธรณีระดับโลก (GEOPARK) ต่อไป

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ได้รับมอบหมายจาก หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการติดตามการดำเนินงานในประเด็นการตรวจราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่อง จำนวน 2 ประเด็นประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ได้แก่ การดำเนินการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง(VIRTUAL REALITY) และการเร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ บริเวณป่าดงภูพาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์ และยกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และอุทยานธรณีระดับโลก (GEOPARK) ต่อไป

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ..

27 มี.ค. 67
วันที่ 26 มี.ค. 67 ผต.ทส. (นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)

วันที่ 26 มี.ค. 67 ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)

เวลา 09.30 น. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ..

26 มี.ค. 67
วันที่ 21 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 และ18 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 21 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 6 และ18 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 21 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้..

21 มี.ค. 67

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัย เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2567