ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ไทยเฮ! “พัชรวาท” - “เสริมศักดิ์” แถลงความสำเร็จ ทส. - วธ. ประกาศ “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นเป็นมรดกโลก

ไทยเฮ! “พัชรวาท” - “เสริมศักดิ์” แถลงความสำเร็จ ทส. - วธ. ประกาศ “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นเป็นมรดกโลก

ไทยเฮ! “พัชรวาท” - “เสริมศักดิ์” แถลงความสำเร็จ ทส. - วธ. ประกาศ “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นเป็นมรดกโลก

19 ก.ย. 66
“รองปลัดฯ พิชิต” ร่วมงาน 127 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ป่าไม้อย่างสมดุล

“รองปลัดฯ พิชิต” ร่วมงาน 127 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ป่าไม้อย่างสมดุล

“รองปลัดฯ พิชิต” ร่วมงาน 127 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ป่าไม้อย่างสมดุล

18 ก.ย. 66
ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่

16 ก.ย. 66
รมว.ทส. “พัชรวาท” ลงพื้นที่ ‘เชียงราย’ ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี  เตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ​

รมว.ทส. “พัชรวาท” ลงพื้นที่ ‘เชียงราย’ ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี เตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ​

รมว.ทส. “พัชรวาท” ลงพื้นที่ ‘เชียงราย’ ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี เตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ​

16 ก.ย. 66
"ปลัดฯ จตุพร" ชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน Circular Economy เพื่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน

"ปลัดฯ จตุพร" ชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน Circular Economy เพื่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน

"ปลัดฯ จตุพร" ชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน Circular Economy เพื่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน

14 ก.ย. 66
“พัชรวาท” เข้าทำงาน ทส. วันแรก มอบแนวทางการทำงาน “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย” ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

“พัชรวาท” เข้าทำงาน ทส. วันแรก มอบแนวทางการทำงาน “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย” ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

“พัชรวาท” เข้าทำงาน ทส. วันแรก มอบแนวทางการทำงาน “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย” ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

14 ก.ย. 66

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 16 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วันที่ 16 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ปกท.ทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่

16 ก.ย. 66
วันที่ 15 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. โดยมี ปกท.ทส. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 ก.ย. 66 นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. โดยมี ปกท.ทส. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์และนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย

15 ก.ย. 66
วันที่ 14 ก.ย. 66 หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) (น.ส. ปรีญาพร สุวรรณเกษ) (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) (นางภาวินี ณ สายบุรี) และผอ.กตร. (น.ส. วนิดา  แย้มสรวล) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 14 ก.ย. 66 หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) (น.ส. ปรีญาพร สุวรรณเกษ) (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) (นางภาวินี ณ สายบุรี) และผอ.กตร. (น.ส. วนิดา แย้มสรวล) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..

15 ก.ย. 66
วันที่ 13 ก.ย. 66 หน.ผต.ทส.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางภาวินี ณ สายบุรี) ผช.ปกท.ทส. (นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทส.

วันที่ 13 ก.ย. 66 หน.ผต.ทส.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางภาวินี ณ สายบุรี) ผช.ปกท.ทส. (นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทส.

วันที่ 13 ก.ย. 66 หน.ผต.ทส.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นายน..

13 ก.ย. 66
วันที่ 6 ก.ย. 66 หน.ผต.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมคณะผต.ทส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผอ.กตร (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม

วันที่ 6 ก.ย. 66 หน.ผต.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมคณะผต.ทส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผอ.กตร (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม

วันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 09.30 – 12.00 น.

6 ก.ย. 66
วันที่ 28 ส.ค. 66 หน.ผต.ทส.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นางภาวินี ณ สายบุรี) ผช.ปกท.ทส. (นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์) ผอ.กตร.(นางสาววนิดา แย้มสรวล) เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 / 2566 (ประเภทชุดโครงการ) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทส.และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 28 ส.ค. 66 หน.ผต.ทส.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นางภาวินี ณ สายบุรี) ผช.ปกท.ทส. (นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์) ผอ.กตร.(นางสาววนิดา แย้มสรวล) เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 / 2566 (ประเภทชุดโครงการ) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทส.และผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทส.และผ่านระบบ Video Confer..

28 ส.ค. 66

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

มาทำความรู้จักภารกิจ "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"