ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คำสั่ง/คำพิพากษา ศาลปกครอง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ ฟ.๗/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๙/๒๕๖๓ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี ระหว่าง บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด กับพวกรวม ๒ คน ผู้ฟ้องคดี คณะรั

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ส.๔๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.๒๑/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางป

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.๑๐/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ส.๑๖/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างนายน้อย ใจตั้ง กับพวกรวม ๙๒ ค

9 ต.ค. 63

ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๗๖/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๙๐/๒๕๕๙ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพ

จำนวนทั้งหมด 43 รายการ
1 2 3 4 5 > >>