ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คำสั่ง/คำพิพากษา ศาลปกครอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ต.ค. 63

ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ ฟบ.21/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ฟบ.8/2563

5 ต.ค. 63

ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คำร้องที่ 39/2559 คำสั่งที่ 853/2559

5 ต.ค. 63

ศาลปกครองสูงสุด แผนกคดีงานบริหารบุคคล คดีหมายแดงดำที่ ฟบ.15/2557 คดีหมายเลขแดงที่ ฟบ.2/2561

5 ต.ค. 63

ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ.6/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ.325/2563

5 ต.ค. 63

ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คำร้องที่ 911/2546 คำสั่งที่ 452/2547

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1