ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คำสั่ง/คำพิพากษา ศาลฎีกา ของกรมป่าไม้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6611/2552 พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2428 มาตรา 4,7,48,50,73 ป.วิ.อ. มาตรา 195,225

7 ต.ค. 63

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 20/2524 พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2428 มาตรา 4(5),38(2),39 ป.วิ.อ. มาตรา 185

7 ต.ค. 63

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2497 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2428 มาตรา 38

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1