ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 409 ครั้ง
27 ม.ค. 64

CROSS-BORDER TRANSPORT FACILITATION ACT, B.E. 2556 (2013)

7 ต.ค. 63

คำอธิบาย สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เกี่ยวกับข้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 384 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1