ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด: 449 ครั้ง
7 ต.ค. 63

WATER RESOURCES ACT, B.E. 2561 (2018)

27 พ.ค. 64

คำอธิบายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 401 ครั้ง
30 ม.ค. 67

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะการใช้น้ำแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๖๗

30 ม.ค. 67

กฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗

30 ม.ค. 67

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๗

30 ม.ค. 67

กฎกระทรวงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำ การเรียกเก็บ ลดหย่อน และยกเว้นค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗

30 ม.ค. 67

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5 > >>