ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

16 พ.ย. 63

Declaration-of-the-Revolutionary-Council-_English-Translation

25 พ.ย. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 393 ครั้ง
25 พ.ย. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 386 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 439 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แบบกำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb ดาวน์โหลด: 388 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประปา

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 388 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1