ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551

28 ม.ค. 64

(คำอธิบาย) สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

6 ต.ค. 63

FOSSIL PROTECTION ACT B.E. 2551

30 ม.ค. 67

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดให้บริเวณแหล่งซากดึกดำบรรพ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมขุดค้นที่ ๓ (ห้วยประตูตีหมา) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นเขตสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแห

30 ม.ค. 67

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ลำดับที่ ๕๐๒ ถึง ๕๐๕ จำนวน ๔ รายการ ชื่อซากดึกดำบรรพ์ อีสานอิกธิส เลิศบุศย์ศี

30 ม.ค. 67

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ลำดับที่ ๔๙๒ ถึง ๕๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ภูน้อยเชลิส ธีรคุปต์ติ

30 ม.ค. 67

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ลำดับที่ ๔๘๙ ถึง ๔๙๑ จำนวน ๓ รายการ ชื่อซากดึกดำบรรพ์ กาฬสินธุ์นีมิส ปราสาททองโอสถถิ

30 ม.ค. 67

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ลำดับที่ ๔๖๗ ถึง ๔๘๘ จำนวน ๒๒ รายการ ชื่อซากดึกดำบรรพ์ สยามแรปเตอร์ สุวัจน์ติ

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
1 2 3 4 5 > >>