ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยแร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

6 ต.ค. 63

MINERALS ACT,B.E.2560 (2017)

28 ม.ค. 64

คำอธิบาย พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

12 ต.ค. 63

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 396 ครั้ง
12 ต.ค. 63

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 387 ครั้ง
12 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตำมกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด: 392 ครั้ง
12 ต.ค. 63

กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 397 ครั้ง
30 ก.ค. 64

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 387 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2