ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยงาช้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 401 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ELEPHANT IVORY TUSKS ACT, B.E. 2558 (2015)

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุป สาระสำคัญพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.๒๕๕๘

23 ม.ค. 67

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

7 ต.ค. 63

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งงาช้าง พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 390 ครั้ง
7 ต.ค. 63

กฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาต การค้า และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 388 ครั้ง
7 ต.ค. 63

กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 389 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงการแจ้งการครอบครอง การโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง พ.ศ. 2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 412 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 27 รายการ
1 2 3 4 > >>