ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ม.ค. 64

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

25 พ.ค. 64

WILD ANIMAL CONSERVATION AND PROTECTION ACT, B.E. 2562 (2019)

26 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

13 พ.ย. 66

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์

15 พ.ค. 66

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดแบบหนังสืออนุญาต แบบคำขอ แบบรายงาน แบบบันทึก และแบบแจ้ง ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสั

26 ธ.ค. 65

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด: 316 ครั้ง
28 พ.ย. 65

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบรับคำขออนุญาต และหนังสืออนุญาต ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในเขตรักษาพันธุ์สั

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.57 Mb ดาวน์โหลด: 332 ครั้ง
25 ต.ค. 65

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดระยะเวลาการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ที่มิใช่สัตว์น้ำ พ.ศ. 2565

จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
1 2 3 4 5 > >>