ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ต.ค. 66

รายงานผลการมอบอำนาจรอบหกเดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบรายงาน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) สนง.ทสจ.อ่างทอง

17 ก.ค. 66

รายงานการมอบอำนาจรอบหกเดือนระหว่างเดือนตุลาคม 2565- มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

3 ธ.ค. 2

รายงานผลการมอบอำนาจรอบหกเดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบรายงาน 1-10-65 ถึง 31-3-66 (กรมป่าไม้ กลุ่มนิติการ)

22 มิ.ย. 66

รายงานการมอบอำนาจรอบหกเดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบรายงาน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) (กรมควบคุมมลพิษ)

21 มิ.ย. 66

รายงานผลการมอบอำนาจรอบหกเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบรายงาน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

2 มิ.ย. 66

รายงานผลการมอบอำนาจรอบหกเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบรายงาน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

1 มิ.ย. 66

รายงานการมอบอำนาจ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1/2566

31 พ.ค. 66

รายงานผลการมอบอำนาจรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

จำนวนทั้งหมด 14 รายการ
1 2