ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 ม.ค. 67

ที่ ทส 0201.3/ ว 159 ลว. 30 ม.ค. 67 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 ม.ค. 67

ส่วนกลาง ศูนย์ต้นทุน 0900200000-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 3.20 Mb ดาวน์โหลด: 464 ครั้ง
17 ม.ค. 67

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200048

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 12.05 Mb ดาวน์โหลด: 442 ครั้ง
17 ม.ค. 67

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200049-0900200069

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.78 Mb ดาวน์โหลด: 439 ครั้ง
17 ม.ค. 67

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200070-0900200090

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.71 Mb ดาวน์โหลด: 440 ครั้ง
17 ม.ค. 67

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200091-0900200103

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.12 Mb ดาวน์โหลด: 428 ครั้ง
26 ต.ค. 66

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ข้อ 2.1 การเปิดผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 พ.ย. 66

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ข้อ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

จำนวนทั้งหมด 96 รายการ
1 2 3 4 5 > >>